Türkçe

FOTOMARATON

 
İzlenme 8255

 

GENEL BİLGİLER

Düzenleyen Kurum                 : AYKÜSAD - AYUGEB

Yarışmanın Adı                       :Ayvalık 1.Fotoğraf Günleri Fotomaratonu

TFSF Onay No                         : 2012/05

Yarışma Bölümleri                  : Sayısal

Son Katılım Tarihi                  : 05.05.2012

Jüri Toplanma Tarihi              : 06.05.2012

Ödül Bedelleri                        : Birinci     1.500.-TL                 

                                                 İkinci      1.000.-TL

                                                 Üçüncü      750.-TL

                                                

Albüm Yayını                          : Yok

 

Jüri Üyeleri                             : Tuğrul ÇAKAR  

                                                 Yusuf TUVİ

                                                 Reha BİLİR

                                                 Doç.Osman ÜRPER

                                                 Uğur BİLGE

 

TFSF Temsilcisi                      :  Serdar AKYAY

 

SONUÇ BİLGİLERİ

Katılan kişi sayısı                    : 67

Katılan fotoğraf sayısı            : 330

 

Ödüller

Birinci     Berrin KALENDERLİ    İstanbul

İkinci      Osman Önder             Bursa

Üçüncü   M.Turhan Keskin         Aydın               

 

Sergilemeler

Ad soyad                     Fot.No  Şehir  

A.Ersin BEYHAN          4          Bursa

Nihan KOÇBOĞAN       1,3,5     Muğla

Belkıs ERBAŞ              1,2       Ankara

Yusuf ASLAN               1,3,5     Aydın

Tarık Zafer KOCABEY   3,5       Bursa

Murat YÜCEL               1          Balıkesir

Mustafa ÖZMEN           2          Balıkesir

Erkan KALENDERLİ      1,2,4     İstanbul

Kader ONAY                 4          Muğla

Bayram DAĞDELEN     2          Balıkesir

Nuh ŞERBETÇİ 5          Balıkesir

Emel SEZER                3,4,5     Edirne

Hatice ŞİNİK                 1          Edirne

M.Turhan KESKİN         3          Aydın

Esat ÜLKÜ                   1          Aydın

Havva ÖNDER               3          Bursa

Osman Önder               1,3       Bursa

Özkan YILDIRIM           5          Balıkesir

Tacettin Yüksel             4          İstanbul

Serkan ÇOLAK             5          İzmir

Sinan KILIÇ                  1          İzmir

Zeki YAVUZAK             1,3       Aydın

Mehmet Fatih YALDIZ   5          Aydın

Zehra ARSLAN             2,5       İstanbul

Gülhan BİLGİN              2,5       İstanbul

Armağan ÖZDEMİR       1          İstanbul

Mehmet ÖZTÜRK          5          İstanbul

Erdinç TABANCALI       1          Denizli

Vedat ŞENTÜRK           3,4       Balıkesir

AYVALIK 1. FOTOĞRAF GÜNLERİ 2012 YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Bu yıl birincisi düzenlenecek olan “Fotomaraton” , AYKÜSAD(Ayvalık Kültür Sanat Derneği) ve
AYTUGEB (Ayvalık Kaymakamlığı,Ayvalık Belediyesi,Küçükköy Belediyesi, Altınova
belediyesi,Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Turizm Müd.) tarafından yapılacaktır. Her yıl Mayıs
ayı’nın ilk haftasını kapsayan tarihlerde yapılması hedeflenmektedir.
1.YARIŞMANIN TARİHİ VE AMACI
02.05.2012 – 06.05.2012 tarihleri arasında Ayvalık ilçe sınırları içerisinde yapılacaktır. Bu yarışma
da;insan, doğa, zanaatkâr, sanayi, eski evler, tarihi bölgeler , zeytin ve zeytin ağacı,kültürel
değerlerimizin tanıtılması ve belgelenmesinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.Bu amacın
gerçekleştirilmesinin aynı zamanda fotoğraf sanatına ve ilçe turizmine katkıda bulunacağı da
beklenmektedir.
2. KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya jüri üyeleri , düzenleme komitesi ve birinci derecede akrabaları dışında amatör
profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. Etkinlik 02.05.2012 – 06.05.2012 tarihleri arasında 5 gün
sürecektir , katılımcılar 02.05.2012-05.05.2012 tarihleri arasında istedikleri zaman gelerek
katılabileceklerdir.
3. YARIŞMA PROGRAMI
1 Mayıs 2012 Salı günün den itibaren Ayvalık Belediyesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Eğitim Kültür ve
Sanat Merkezi AYKÜSAD bürosunda oluşturulacak kayıt ve danışma masasında, yarışma tarihleri
süresince 08.00 - 17.00 saatleri arasında yarışma için kaydınızı yaptırabilirsiniz. Kayıt işlemini
yaptıran katılımcılar büro tarafından kalacakları otel ya da kamping alanına yönlendirilecektir.
02.05.2012-05.05.2012 tarihleri arasında Ayvalık çevresine geziler düzenlenecek katılımcılar bir
gün öncesinden katılmak istedikleri gezi yerini düzenleme komitesine bildirecektir. Araç tahsisi
bu başvurulara göre yapılacak olup araçlar dolduğu takdirde kontenjan sınırlaması yapılabilecektir.
Gezi güzergahları ;
1- Cunda adası
2- Kozak Yaylası
3- Küçükköy ve Altınova
4 – Şeytan sofrası
5 – Ayvalık içi sokak ve tarihi bina gezileri ,
6 – Civardaki eski zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeler
Geziye araçla gidilecek yerler için araçlar AYKÜSAD önünden(Şeytan sofrası hariç) saat 8.30 da
hareket edecektir, şeytan sofrası için araç Ayvalık merkezden saat 18.00 de kalkacaktır.
4. FOTOĞRAFLARIN TESLİMİ
Organizasyon komitesi,02 Mayıs Çarşamba günün den itibaren saat 18.00 ile 21.00 saatleri
arasında fotoğrafları teslim almaya başlayacak ve 05.05.2012 Cumartesi saat 24.00 de sona
erecektir. Fotoğrafların teslim yeri Ayvalık Belediyesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Eğitim Kültür ve
Sanat Merkezi AYKÜSAD ofisidir. Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerektiği takdirde,
organizasyon komitesi orijinal çekimi isteyebilecektir. Çekimler 300 dpi ,uzun kenarı en az 45
cm.boyutunda ( baskı boyutu ), JPEG formatında cd yada hafıza kartına kaydedilerek teslim
edilmelidir. Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olabilir her yarışmacı en fazla 5 adet fotoğrafla
katılabilir(panoramik fotoğraflar kabul edilecektir).
5. YARIŞMA KURALLARI
1. Etkinlik 02-06 Mayıs 2012 tarihlerinde 5 gün sürecektir. Katılımcılar bu tarihler arasında istediği
zaman gelip yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak fotoğraflar 02.05.2012-05.05.2012
tarihlerinde çekilmiş olması gerekmektedir(katılımcılar fotoğraf makinelerinin saat ve tarih
ayarlarını güncellemekle sorumludur).
2. Yaş sınırlaması olmamakla birlikte 18 yaşını doldurmamış olanlar ebeveynlerinden aldıkları izin
kağıdı ile başvurmak zorundadır.
3. Yarışmaya kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve yarışma kurallarına
uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarış dışı bırakılır. Yarışmacılar,
kayıt sırasında kendilerine verilen yarışmacı kartlarını yarışma boyunca üstlerinde görünür
biçimde taşımak zorundadırlar. Kayıt sıra numarası katılımcının rumuzu olacaktır (örneğin 015 no
lu yarışmacı fotoğraflarını isimlendirirken 015-1 , 015-2 şekline numaralandıracaktır).
4. Yarışmacılar, yarışma süresince doğaya, çevreye ve özel mülkiyete ait alanlara zarar
vermeyecek şekilde davranacaklardır. Yarışmacılar, doğaya, çevreye ve özel mülkiyete verdikleri
her türlü zarardan kendileri sorumludur. Kuralları ihlal edici durumları saptanan, kendilerinin
veya başkalarının güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek davranışlarda bulunan yarışmacılar,
yarışma dışı bırakılırlar. Başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak türden davranışlarıyla herhangi
bir zarar meydana getiren yarışmacı bu zarardan bizzat sorumlu olacaktır.
5. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal yada erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
6. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda
program değişikliği yapabilir.
7.Ödül alan fotoğraflar AYKÜSAD ve AYTUGEB arşivinde saklanacaktır, eserlerin kullanım hakkı
eser sahibinde kalmak üzere ; yarışmaya katkıda bulunan kuruluşlar fotoğraf sahibinin ismini
belirtmek kaydı ile ayrıca bir telif ücreti ödemen (afiş,broşür,katalog yada dijital
ortamlarda)tanıtım amaçlı kullanabilecekledir. Sergileme alan fotoğraflar sponsor bulunduğu
taktirde 75 tl den satın alma yoluna gidilecek ya da organizasyonu yapan kurumlar gerekli olduğu
durumda kullanmak istedikleri fotoğraflar için eser sahibine her bir fotoğraf için 75 tl telif ücreti
ödeyerek kullanabilecektir.
8.Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir.(Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan
fotoğraflar, fotoğraflın orjinalinde olmayan her hangi bir objenin eklenmiş veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraf kabul edilmez )yani, fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış, kontrast,
aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Seçici kurul, yapısı oynanmış
fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul edilmeyecektir. Seçici kurul,
isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü isteyebilir.
9. Ödül alan fotoğraflar TFSF almanak 2013 kitabında yayınlanacaktır
10. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar katalog olarak yayınlanacaktır. Tüm katılımcılara
gönderilecektir.
11. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar bir sonraki yıl 2. Fotoğraf günlerinin açılışında
sergilenecektir.
12. Katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri yararlarına olacaktır.
13.Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunca(TFSF) 2012/05 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.
14. Başvurular bilgi@aykusad.org.tr adresine yapılabilecektir.Bu yolla yapılan başvurularda katılım
ücretinin havale dekontu da gönderilmelidir.
15.Yarışma katılım ücreti 25 TL olup Ayküsad İşbankası IBAN TR32 0006 4000 0012 1200 5451 04
No lu hesap numarasına (1.FOTOMARATON katılım bedeli açıklamasıyla) 05.05.2012 tarihine kadar
yatırılacaktır.
16.Katılım ücreti kayıt sırasında da ödenebilecektir.
17.TFSF ilkeleri gereği haklarında kısıtlılık kararı verilmiş ve kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
6. JÜRİ TOPLANTISI
Jüri 06 Mayıs Pazar 2012 saat 09. 30 de toplantıya başlayacaktır.
JÜRİ
Reha BİLİR (Fotoğraf Sanatçısı)
Tuğrul ÇAKAR (Fotoğraf Sanatçısı)
Yusuf TUVİ (Fotoğraf Sanatçısı)
Doç.Osman ÜRPER (Fotoğraf Sanatçısı-Maltepe Üniv.İletişim Fak.öğretim üyesi)
Uğur BİLGE ( Fotoğraf Sanatçısı Ayküsad )
7.ÖDÜLLER
1.lik Ödülü : 1500 TL
2.lik Ödülü : 1000 TL
3.lük Ödülü : 750 TL
Sergileme için en fazla 50 adet fotoğraf seçilecektir.
DÜZENLEME KURULU:
AYKÜSAD : Hüseyin YANIK - Suat ŞERİFEKEN - Uğur BİLGE – Ahmet ÜZGEÇ - Kutlu ÇERMİKLİ-
Hakan URUL(ASD)
AYTUGEB : Ali AKDAMAR – Mustafa TEKİN
FOTOĞRAF GÜNLERİ BOYUNCA :
Fotoğraf Sergisi(leri)
Fotoğraf Söyleşileri ,
Fotoğraf dia gösterileri yapılacaktır. Ayrıntılı program daha sonra duyurulacaktır.
2012/05
 
İLETİŞİM : bilgi@aykusad.org.tr , huseyinyanik@gmail.com
TEL : 0266 331 46 65 / 0532 504 55 67(Hüseyin YANIK)
Ayvalık Belediyesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi itfaiye yanı
Armutçuk / AYVALIK
24/05/2018 Gün Ortalama:60  Bugün 26 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.158.219.248